Diensten

Cao-onderhandelingen

Het NVS vertegenwoordigt de schoolleiders in het voorgezet onderwijs in de commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders van de VO- raad bij onderhandelingen voor een cao, die recht doet aan de bijzondere (rechts)positie van de schoolleider

Schoolleidersregister VO

Het bestuur van de NVS wordt vertegenwoordigd  in het bestuur van de Stichting Schoolleidersregister VO (SRVO) om de belangen van de schoolleiders te behartigen en om de regie over professionalisering van de eigen beroepsgroep te borgen.

Belangenbehartiging voor het individu

Het NVS biedt individuele leden goede en persoonlijke ondersteuning op het gebied van werk en inkomen. Dit kan gaan om een vraag om informatie en voor vragen van juridische aard. Leden moeten voor deze dienst wel kiezen voor de uitbreiding van het lidmaatschap met de module rechtsbijstand.

Word nu lid voor slechts € 50,- per jaar!